واعظ: کشیش واهیک آبرامیان

تاریخ موعظه: 09-02-2020

نظرها

نظر خود را به اشتراک بگذارید