واعظ: کشیش واهیک آبرامیان

تاریخ موعظه: 12-01-2020

نظرها

نظر خود را به اشتراک بگذارید