واعظ: کشیش امیل سرکسیان

تاریخ موعظه: 13-10-2019

نظرها

نظر خود را به اشتراک بگذارید