حکمت تو

آیا از حکمت توست که شاهین پرواز می کند و بالهایش را به جانب جنوب می گسترد؟ ایوب 26:39

در آلاسکای وحشی، جایی که سگ های آبی هرگز انسانی را ندیده و از ایشان نمی ترسند، می توانید ساعت ها ایشان را نظاره کنید که چگونه با دندان های تیزشان درخت ها را بریده، شاخه ها را به آبروهای مصنوعی که ساخته اند و به دریا منتهی می شود، منتقل می کنند و دژهایی در دریا می سازند که سر از آب بر می آورد. آنچه ایشان انجام می دهند، یک معجزه است. هیچ ملحدی نمی تواند توضیح دهد که سگ های آبی که به زعم ایشان نتیجه تکامل تصادفی هستند، چگونه می توانند سطح آب را در دریاچه هایی که به این شکل می سازند، در ارتفاع دقیقی که برایشان مناسب است، تنظیم کنند.

آنها سدهایی دارند که بر طبق جریان متغیر آب باز شده و بسته می شود، درست مانند اتفاقی که در سدهای ساخته دست انسان روی می دهد. لذا سطح آب در تمام طول سال یکسان باقی می ماند. سگهای آبی چگونه این مسائل را محاسبه می کنند؟ برای ایجاد کانال ها و سدهایی نظیر آنچه که سگهای آبی به وجود آورده اند، ما انسان ها نیاز به هیأتی از مهندسین طراز اول داریم. آنچه که در دنیای فنون انسانی کشفی تازه به شمار می رود؛ یعنی دادن انحنایی خفیف به سد به سمت جلو تا فشار آب در حال حرکت به طرزی مساوی توزیع شود؛ رازی است که سگهای آبی هزاران سال است که بر آن وقوف دارند.

جایی که سرعت آب زیاد است، ایشان انحنایی مقعر به سد می دهند تا فشار آب را از مرکز به سوی کناره جابجا کند.

لازم است که هوش را موجودی هوشمند بیافریند. اگر دنیای انسانها باعث نمی شود که به خدا ایمان داشته باشید، به آن کسی ایمان بیاورید که سگهای آبی و مورچه را خلق کرده است.

نظرها

نظر خود را به اشتراک بگذارید