واعظ: گویک هایراپتیان

تاریخ موعظه: 08-09-2019

نظرها

نظر خود را به اشتراک بگذارید