استفاده خردمندانه

گمان مبرید که آمده ام تا تورات و نوشته های پیامبران را نسخ کنم، نیامده ام تا آنها را نسخ کنم، بلکه آمده ام تا تحقق شان بخشم. متی 17:5

«شون شائوک» رئیس سابق انجمن کتاب مقدس ژاپن حکایت ذیل را بازگو می کند.

در پایان جنگ جهانی دوم، استقبال گرمی از سربازان آمریکایی در «شینمانبوک»، دهکده ای در جزیره اوکیناوا به عمل آمد. خانه ها و خیابان های این دهکده پاکیزه بودند و برخلاف نقاط دیگر، ساکنین اش خوشحال تر از دیگر ژاپنی ها به نظر می آمدند.

تفاوت از اینجا حاصل شد که سی سال قبل یک مبشر آمریکایی از آن دهکده گذر کرده بود. وی نتوانست مدت زیادی در آنجا توقف کند و فقط چند کلمه با ایشان صحبت کرده، کتاب مقدسی را برایشان باقی گذاشت.

دو برادر، «شوسه ای» و «موگون» شروع کردند به زندگی بر طبق این کتاب، بی آنکه با مسیحیان دیگر نقاط ارتباطی داشته باشند. ایشان نجات دهنده را از طریق کتاب یافته، احکامش را بجا آوردند و به دیگران شهادت می دادند. یکی از این برادران شهردار دهکده شده و دیگری آنجام معلم گردید. کتاب مقدس هر روز در مدرسه خوانده می شد. دهکده بر طبق کتاب مقدس اداره می شد.

کشیش آمریکایی می توانست ببیند که از کتاب مقدس سی ساله به خوبی استفاده شده، زندگی یک دهکده را تغییر داده است.

آیا کتاب مقدس شما اغلب بر روی قفسه قرار دارد؟ آیا زندگی شما را تغییر داده است؟ آیا تصمیم گرفته اید که هر روزه از آن آموخته و بلافاصله آنچه را که آموخته اید در عمل پیاده کنید؟ آیا تعالیم آن را به مدرسه، کارخانه و انجمن خود می برید؟

اگر تاکنون استفاده خردمندانه ای از کتاب مقدس نکرده اید، از این برادران ژاپنی بیاموزید.

نظرها

نظر خود را به اشتراک بگذارید