واعظ: کشیش وآهیک آبرامیان

تاریخ موعظه: 22-12-2019

نظرها

نظر خود را به اشتراک بگذارید