رویدادها

حکمت

و اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، سؤال بکند از خدایی که هر کس را به سخاوت عطا می کند و ملامت نمی نماید و به او داده خواهد شد. رساله یعقوب 5:1

ادامه مطلب

موعظه ها

واعظ: کشیش واهیک آبرامیان

ادامه مطلب

واعظ: کشیش واهیک آبرامیان

ادامه مطلب

واعظ: گویک هایراپتیان

ادامه مطلب

واعظ: کشیش واهیک آبرامیان

ادامه مطلب

کشیش واهیک آبرامیان

علی عابدینی زاده

عزیزانی که تمایل دارند هدایای خود را برای کمک به نیازمندان و ایمانداران در جفا در ایران و

خدمات جوانان تقدیم کلیسا کنند، می توانند مبلغ موردنظر خود را به شماره حساب زیر واریز نمایند

Iraanse kerk - AbnAmro

NL39 ABNA 0605 4346 70